Skip to main content
Feb 23, 2017

Positiv inspektion av arbetsmiljöverket!

Ännu en lyckad inspektion avklarad! En trevlig och positiv inspektion av arbetsmiljöverket ledde till slutsatsen att Avidicares arbetsmiljöarbete överträffade förväntningarna. Vi är tacksamma för den konstruktiva dialogen under inspektionen som kommer att leda oss framåt och bidra till en hållbar och säker arbetsmiljö. Tack till alla involverade.